Föreningshistorik

Bredareds Hembygdsförening bildades 1952.stenmur

Den första föreningslokal var en ryggåsstuga; Holstensstugan. Idag ser man den liggandes efter vägen på en sluttning mellan Bredared och Borås.

1952 gjordes också Bredaredsfilmen, en film om bygden, människorna, skolan, kyrkan, arbetet och föreningslivet. Under samma decennium gjordes också en del bandupptagningar med äldre personer i bygden.

Föreningen har en stor fotosamling med kort tagna  under åren 1897-1940 av Gunnar Ödvall. Att han föddes i Bredared 1876 gör att föreningen tagit till sin uppgift att vårda hans verk.

1972 övertogs bygdegården från jordbrukare- och ungdomsförbundet (JUF) vars verksamhet då var nedlagd i Bredared. Böcker från JUF:s och Bredareds folkbibliotek finns bevarade, samt dokument över föreningens torpinventering då traktens gamla torpställen märktes ut med skyltar i naturen.