Bli medlem

Medlemsskap i föreningen kostar 100 kronor/år.

Inbetalning sker på bankgironummer: 346-6281
Ange namn i meddelanderaden samt gärna en mailadress.