Kontaktpersoner

Frågor/meddelanden till Bredareds hembygdsförenings styrelse 

Vänligen maila www.bredaredshembygdsforening@gmail.com

Vid brådskande ärenden är det säkrast att personligen kontakta någon i styrelsen, eftersom mailen läses sporadiskt. Kontaktlista, inklusive telefonnummer, hittar du under fliken ”Om föreningen” klicka sedan på ”Styrelsen”.

Frågor om uthyrning av bygdegården

Kontakta Hans Samuelsson
Tel: 0703-245451

Frågor om Unos Djur

Se kontaktuppgifter på Unos Djurs hemsida: www.unosdjur.com