Styrelse

2019 års styrelse

Christina Kicki Persson, 0703-759026
ordförande

Gunilla Larsson, 0708-757502
vice ordförande

Pernilla Elmquist, 033-141615
sekreterare

Henry Persson, 0732-114027
kassör

Per-Anders Wallin, 0705-362028
ledamot

Hans Samuelsson, 0733-373586
ledamot

Bo Olsson, 033-245327
ledamot 

Claes-Göran Bengtsson, 0706-035906
ledamot

Kjell Olsson, 0703-730956
ledamot