2018 års styrelse

Inger Rydberg Wiland, 0705-245338
ordförande

Per-Anders Wallin, 0705-362028
vice ordförande

Pernilla Elmquist, 033-141615
sekreterare

Henry Persson, 0732-114027
kassör

Hans Samuelsson, 0706-245321
ledamot

Bo Olsson, 033-245327
ledamot 

Claes-Göran Bengtsson, 0706-035906
ledamot

Christina Persson, 033-417555
ledamot

Gunilla Larsson, 0708-757502
suppleant

Kjell Olsson, 0703-730956
suppleant